•  Số 27 đường 23 phường 10 quận 6
  •  ctngocvan@gmail.com
  •    (028) 3924.2284 - 0903.715.635

Máy chấm công Khuôn mặt-Vân tay.

Showing 14 of 14 results

ZKTECO MB10-VL

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK MB10VL

RONALD JACK FA110

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT FA110

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT 1000PLUS (...

RONALD JACK FA2000

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK...

RONALD JACK FA6000

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK...

RONALD JACK FA210

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK...

RONALD JACK MB-300

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK...

ZK TECO UFACE 800

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK TECO...

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK TECO...

ZKTECO H5L

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK TECO...

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK TECO...

Máy chấm công bằng khuôn mặt FacePro1-P

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZKTECO FACEDEPOT-7BL

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK...

ZKTECO MB10-VL

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK MB10VL

RONALD JACK FA110

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT FA110

RONALD JACK 1000plus

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT 1000PLUS ( CÓ WIFI)

RONALD JACK FA2000

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK FA6000

RONALD JACK FA6000

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK FA6000

RONALD JACK FA210

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK FA210

RONALD JACK MB-300

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK MB300

ZK TECO UFACE 800

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK TECO UFACE 800/ID

ZKTECO SFEED FACE V5L-P

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK TECO SPEED FACE V5L-P

ZKTECO H5L

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK TECO H5L

ZKTECO SFEED FACE V5L-[TD]

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZK TECO SPEED FACE V5L[TD] - (ĐO THÂN NHIỆT)

RONALD JACK FACEPRO1-P

Liên hệ

Máy chấm công bằng khuôn mặt FacePro1-P

ZKTECO FACEDEPOT-7BL

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT ZKTECO FACEDEPOT-7BL

RONALD JACK UFACE 302-P

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG KHUÔN MẶT RONALD JACK UFACE 302-P ( CÓ PIN LƯU ĐIỆN)

Đối Tác