•  Số 27 đường 23 phường 10 quận 6
  •  ctngocvan@gmail.com
  •    (028) 3924.2284 - 0903.715.635

Switch PoE

Showing 18 of 18 results

DS-3E1105P-EI

Liên hệ

Switch Full PoE-4 port -100Mpx

DS-3E1309P-EI

Liên hệ

Switch Full PoE 8 port 100Mpx: DS-3E1309P-EI

DS-3E1318P-EI

Liên hệ

Switch Full PoE -16Port -100Mpx :DS-3E1318P-EI

DS-3E1326P-EI

Liên hệ

24-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch...

DS-3E1105P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 4 port -100Mps

DS-3E1106P-EI/M

Liên hệ

4-Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION...

DS-3E1309P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 8 port -100Mps :DS-3E1309P-EI/M

DS-3E1310P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 8 port -100Mps :...

DS-3E1318P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 16 port -100Mps :...

DS-3E1326P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 24 port -100Mps :...

DS-3E1505P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE - 4port - 1Gbs.

DS-3E1510P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 8 port -1 Gbs...

DS-3E1518P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 16 port - 1...

DS-3E1526P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 24 port -1Gbs :DS-3E1526P-EI/M

DS-3E1526P-EI

Liên hệ

Switch Full PoE 24 port - 1Gbs...

DS-3E0518P-E

Liên hệ

Switch Full PoE 16 port - 1Gbs...

DS-3WF0EC-5ACT

Liên hệ

Bộ truyền tải tín hiệu camera không...

DS-3WF0AC-2NT

Liên hệ

Bộ truyền tải video không dây cho...

DS-3E1105P-EI

Liên hệ

Switch Full PoE-4 port -100Mpx

DS-3E1309P-EI

Liên hệ

Switch Full PoE 8 port 100Mpx: DS-3E1309P-EI

DS-3E1318P-EI

Liên hệ

Switch Full PoE -16Port -100Mpx :DS-3E1318P-EI

DS-3E1326P-EI

Liên hệ

24-Port 100Mbps Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1326P-EI

DS-3E1105P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 4 port -100Mps

DS-3E1106P-EI/M

Liên hệ

4-Port Fast Ethernet Smart PoE Switch HIKVISION DS-3E1106P-EI/M

DS-3E1309P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 8 port -100Mps :DS-3E1309P-EI/M

DS-3E1310P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 8 port -100Mps : DS-3E1310P-EI/M.

DS-3E1318P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 16 port -100Mps : DS-3E1318P-EI/M

DS-3E1326P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 24 port -100Mps : DS-3E1326P-EI/M

DS-3E1505P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE - 4port - 1Gbs.

DS-3E1510P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 8 port -1 Gbs .

DS-3E1518P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 16 port - 1 Gbs : DS-3E1518P-EI/M.

DS-3E1526P-EI/M

Liên hệ

Switch Haft PoE 24 port -1Gbs :DS-3E1526P-EI/M

DS-3E1526P-EI

Liên hệ

Switch Full PoE 24 port - 1Gbs :DS-3E1526P-EI.

DS-3E0518P-E

Liên hệ

Switch Full PoE 16 port - 1Gbs :DS-3E0518P-E.

DS-3WF0EC-5ACT

Liên hệ

Bộ truyền tải tín hiệu camera không dây dùng trong thang máy : DS-3WF0EC-5ACT

DS-3WF0AC-2NT

Liên hệ

Bộ truyền tải video không dây cho thang máy HIKVISION DS-3WF0AC-2NT

Đối Tác