•  Số 27 đường 23 phường 10 quận 6
  •  ctngocvan@gmail.com
  •    (028) 3924.2284 - 0903.715.635

Máy scan

Showing 9 of 9 results

Brother ADS-1200

9,500,000VND

Scan màu 2 mặt

Brother ADS-1700W

15,000,000VND

Scan màu 2 mặt, WiFi

Brother ADS-3100

10,500,000VND

Scan màu 2 mặt

Brother ADS-2400N

17,600,000VND

Scan màu 2 mặt, kết nối mạng...

Brother ADS-2800W

24,000,000VND

Scan màu 2 mặt, kết nối mạng...

Brother ADS-3000N

29,250,000VND

Scan màu 2 mặt tốc độ cao,...

Brother ADS-3600W

33,750,000VND

Scan màu 2 mặt, Network, WiFi

Brother DS-740D

6,175,000VND

Scan màu 2 mặt, nhỏ gọn

Brother DS-640

4,900,000VND

Sscan màu 1 mặt, nhỏ gọn

Brother ADS-1200

9,500,000VND

Scan màu 2 mặt

Brother ADS-1700W

15,000,000VND

Scan màu 2 mặt, WiFi

Brother ADS-3100

10,500,000VND

Scan màu 2 mặt

Brother ADS-2400N

17,600,000VND

Scan màu 2 mặt, kết nối mạng nội bộ có dây (LAN)

Brother ADS-2800W

24,000,000VND

Scan màu 2 mặt, kết nối mạng nội bộ (WLAN) - không dây (WiFi)

Brother ADS-3000N

29,250,000VND

Scan màu 2 mặt tốc độ cao, kết nối mạng nội bộ (LAN)

Brother ADS-3600W

33,750,000VND

Scan màu 2 mặt, Network, WiFi

Brother DS-740D

6,175,000VND

Scan màu 2 mặt, nhỏ gọn

Brother DS-640

4,900,000VND

Sscan màu 1 mặt, nhỏ gọn

Đối Tác