•  Số 27 đường 23 phường 10 quận 6
  •  ctngocvan@gmail.com
  •    (028) 3924.2284 - 0903.715.635

Đầu ghi hình HD Analog.

Showing 3 of 3 results

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION DS-7204HGHI-M1

Liên hệ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 5.0 HIKVISION DS-7204HGHI-M1

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION DS-7208HGHI-M1

Liên hệ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 5.0 HIKVISION DS-7208HGHI-M1

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION DS-7216HGHI-M1

Liên hệ

Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 5.0 HIKVISION DS-7216HGHI-M1

Đối Tác