•  Số 27 đường 23 phường 10 quận 6
  •  ctngocvan@gmail.com
  •    (028) 3924.2284 - 0903.715.635

Accesscontrol-Vân tay-thẻ từ - Mã Pin

Showing 17 of 17 results

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG DẤU VÂN TAY...

RONALD JACK F21

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

RONALD JACK SF200

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

RONALD JACK SF300

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG VÂN TAY RONALD...

RONALD JACK SF400

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

RONALD JACK F19

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

RONALD JACK F22

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK...

RONALD JACK F20

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK...

RONALD JACK 5000AID

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

WISE EYE 8000A

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

WISE EYE WSE-850A

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

RONALD JACK F8

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

ZK TECO G2

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ...

SC403

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG THẺ CẢM ỨNG...

RONALD JACK SC405

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG THẺ CẢM ỨNG...

ZKTECO F16

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY THẺ CẢM...

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG DẤU VÂN TAY F18

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG DẤU VÂN TAY F18

RONALD JACK F21

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG MIFARE . RONALD JACK F21

RONALD JACK SF200

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK SF200

RONALD JACK SF300Plus

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK SF300Plus

RONALD JACK SF300

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG VÂN TAY RONALD JACK SF300 KIỂM SOÁT CỬA(ACESS COTROLL)

RONALD JACK SF400

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK SF400

RONALD JACK F19

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK F19

RONALD JACK F22

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK F22

RONALD JACK F20

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY RONALD JACK F20

RONALD JACK 5000AID

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK 5000AID

WISE EYE 8000A

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG WISE EYE 8000A

WISE EYE WSE-850A

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG WISE EYE WSE-850A

RONALD JACK F8

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK F8

ZK TECO G2

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY + THẺ CẢM ỨNG+ CÓ CAMERA CHỤP HÌNH++ ACCESS CONTROLL ZK TECO G2

SC403

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG THẺ CẢM ỨNG SC403

RONALD JACK SC405

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG BẰNG THẺ CẢM ỨNG RONALD JACK SC405

ZKTECO F16

Liên hệ

MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY THẺ CẢM ỨNG KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO ZKTECO F16

Đối Tác