Mrs. Hoa
090.334.2223

Ngọc Vạn
028. 3924.2284

090.334.2223
  • IDEAL
  • TBVP
  • Brother T800W

Tổng đài Điện Thoại

Tổng đài Panasonic KX-TES 824

Tổng đài Panasonic KX-TES 824

(3 line vào- 8 line ra)
Bàn lập trình KX-T7730

Bàn lập trình KX-T7730

(Điện thoại lập trình)
Bàn lập trình KX-DT 333X

Bàn lập trình KX-DT 333X

(Điện thoại lập trình)
Tổng đài Panasonic KX-NS 300

Tổng đài Panasonic KX-NS 300

(6 line vào-16 line ra)
Card nâng cấp KX-NS 5290

Card nâng cấp KX-NS 5290

12 >