Mrs. Hoa
090.334.2223

Ngọc Vạn
028. 3924.2284

090.334.2223
  • IDEAL
  • TBVP
  • Brother T800W

Máy chiếu

Panasonic PT-TX400

Panasonic PT-TX400

(3500 ANSI Lumens - 1280x800)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 160x160

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 160x1...

(4.07m x 4.07m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 198x150

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 198x1...

(5.02m x 3.80m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 240x180

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 240x1...

(6.10m x 4.57m)
 <123