Mrs. Hoa
090.334.2223

Ngọc Vạn
028. 3924.2284

090.334.2223
  • IDEAL
  • TBVP
  • Brother T800W

Máy chiếu

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 96x72

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 96x72

( 2.44m x 1.83m)
Panasonic PT-CX301R

Panasonic PT-CX301R

(3100 ANSI Lumens - 1024x768)
Màn chiếu treo Dalite/Apollo 96x72

Màn chiếu treo Dalite/Apollo 96x72

(2.44m x 1.83m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 96x72

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 96x72

(2.44m x 1.83m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 96x96

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 96x96

(2.44m x 2.44m)
Panasonic PT-CW330

Panasonic PT-CW330

(3100 ANSI Lumens - 1280x800)
Màn chiếu treo Dalite/Apollo 96x96

Màn chiếu treo Dalite/Apollo 96x96

(2.44m x 2.44m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 96x96

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 96x96

(2.44m x 2.44m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 120x90

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 120x9...

(3.05m x 2.29m)
Panasonic PT-CW331R

Panasonic PT-CW331R

(3100 ANSI Lumens - 1280x800)
Màn chiếu treo Dalite/Apollo 120x96

Màn chiếu treo Dalite/Apollo 120x96

(3.05m x 2.25m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 120x120

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 120x1...

(3.05m x 3.05m)
Panasonic PT-TX310

Panasonic PT-TX310

(3200 ANSI Lumens - 1024x768)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 144x108

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 144x1...

(3.60m x 2.75m)
Panasonic PT-TW341R

Panasonic PT-TW341R

(3200 ANSI Lumens - 1280x800)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 160x120

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 160x1...

(4.07m x 3.05m)
 <123 >