Mrs. Hoa
090.334.2223

Ngọc Vạn
028. 3924.2284

090.334.2223
  • IDEAL
  • TBVP
  • Brother T800W

Máy chiếu

Panasonic PT-CW240EA

Panasonic PT-CW240EA

(2600 ANSI Lumens - 1280x800 )
Màn chiếu treo Dalite/Apollo 60x60

Màn chiếu treo Dalite/Apollo 60x60

(1.52m x 1.52m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 60x60

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 60x60

(1.52m x 1.52m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 70x70

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 70x70

(1.78m x 1.78m)
Màn chiếu treo Dalite/Apollo 60x60

Màn chiếu treo Dalite/Apollo 60x60

(1.52m x 1.52m)
Panasonic PT-CW241R

Panasonic PT-CW241R

(2600 ANSI Lumens - 1280x800)
Màn chiếu treo Dalite/Apollo 70x70

Màn chiếu treo Dalite/Apollo 70x70

(1.78m x 1.78m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 70x70

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 70x70

(1.78m x 1.78m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 84x63

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 84x63

(2.13m x 1.60m)
Panasonic PT-TW250

Panasonic PT-TW250

(2700 ANSI Lumens - 1280x800)
Màn chiếu treo Dalite/Apollo 84x63

Màn chiếu treo Dalite/Apollo 84x63

(2.13m x 1.60m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 84x63

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 84x63

(2.13m x 1.60m)
Màn chiếu điện Dalite/Apollo 84x84

Màn chiếu điện Dalite/Apollo 84x84

(2.13m x 2.13m)
Panasonic PT-CX300

Panasonic PT-CX300

(3100 ANSI Lumens - 1024x768)
Màn chiếu treo Dalite/Apollo 84x84

Màn chiếu treo Dalite/Apollo 84x84

(2.13m x 2.13m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 84x84

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 84x84

(2.13m x 2.13m)
123 >