Mrs. Hoa
090.334.2223

Ngọc Vạn
028. 3924.2284

090.334.2223
  • IDEAL
  • TBVP
  • Brother T800W

Màn chiếu đứng 3 chân

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 60x60

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 60x60

(1.52m x 1.52m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 70x70

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 70x70

(1.78m x 1.78m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 84x63

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 84x63

(2.13m x 1.60m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 84x84

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 84x84

(2.13m x 2.13m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 96x72

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 96x72

(2.44m x 1.83m)
Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 96x96

Màn chiếu đứng Dalite/Apollo 96x96

(2.44m x 2.44m)