Mrs. Hoa
090.334.2223

Ngọc Vạn
028. 3924.2284

090.334.2223
  • T800 baner
  • Khuyen mai khan cap cap
Tổng đài Panasonic KX-TES 824

Tổng đài Panasonic KX-TES 824

(3 line vào- 8 line ra)
Panasonic KX-TS 500

Panasonic KX-TS 500

Bàn lập trình KX-T7730

Bàn lập trình KX-T7730

(Điện thoại lập trình)
Bàn lập trình KX-DT 333X

Bàn lập trình KX-DT 333X

(Điện thoại lập trình)
Tổng đài Panasonic KX-NS 300

Tổng đài Panasonic KX-NS 300

(6 line vào-16 line ra)
Panasonic KX-TS 520

Panasonic KX-TS 520

Panasonic KX-TGB 110

Panasonic KX-TGB 110

Panasonic KX-TS 560

Panasonic KX-TS 560

Panasonic KX-TGB 112

Panasonic KX-TGB 112

Panasonic KX-TS 580

Panasonic KX-TS 580

Panasonic KX-TGC 210

Panasonic KX-TGC 210

Panasonic KX-TSC 11

Panasonic KX-TSC 11

1234 >