Mrs. Hoa
090.334.2223

Ngọc Vạn
028. 3924.2284

090.334.2223
  • IDEAL
  • TBVP
  • Brother T800W

Điện Thoại Kỹ Thuật Số

Panasonic KX -TGC 410

Panasonic KX -TGC 410

Panasonic KX-TGC 412

Panasonic KX-TGC 412

Panasonic KX-TGB 110

Panasonic KX-TGB 110

Panasonic KX-TGB 112

Panasonic KX-TGB 112

Panasonic KX-TGC 210

Panasonic KX-TGC 210

Panasonic KX-TGC 212

Panasonic KX-TGC 212

Panasonic KX-TGC 310

Panasonic KX-TGC 310

Panasonic KX-TGC 312

Panasonic KX-TGC 312

Panasonic KX-TGC 313

Panasonic KX-TGC 313

Panasonic KX-TGD 310

Panasonic KX-TGD 310

Panasonic KX-TGD 312

Panasonic KX-TGD 312

Panasonic KX-TGF 310

Panasonic KX-TGF 310

Panasonic KX-TGF 320

Panasonic KX-TGF 320

Panasonic KX-TGDA 30

Panasonic KX-TGDA 30

(tay con mở rộng cho KX-TGF 310,320)