Mrs. Hoa
090.334.2223

Ngọc Vạn
028. 3924.2284

090.334.2223
  • IDEAL
  • TBVP
  • Brother T800W

0

0
0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
Brother DCP-L2520D

Brother DCP-L2520D

0

0

0
Panasonic KX-FL 612

Panasonic KX-FL 612

(Fax Laser giấy A4)
Panasonic KX-FT 983

Panasonic KX-FT 983

0
Panasonic KX-FT 987

Panasonic KX-FT 987

0
Panasonic KX-FP 701

Panasonic KX-FP 701

0

Panasonic KX-FL 422(TA)

Panasonic KX-FL 422(TA)
(Fax Laser giấy A4)
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0
0
Panasonic KX-T7703CX

Panasonic KX-T7703CX

Panasonic KX-T7705CX

Panasonic KX-T7705CX

0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0
0

Panasonic PT-LB382

Panasonic PT-LB382
(Máy chiếu đa phương tiện công nghệ LCD)
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

0
0